MediaWiki:Acct creation throttle hit/mr

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

आपला अंकपत्ता वापरुन या विकिस भेट देणाऱ्यांनी मागील $2 मध्ये १ खाते उघडली आहेत ती या कालावधीतील महत्तम आहेत.

त्याचा परिपाक म्हणून सध्या हा अंकपत्ता वापरुन भेट देणाऱ्याला अधिक खाते उघडता येणार नाहीत.