MediaWiki:Acct creation throttle hit/th

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

ผู้เข้าชมวิกินี้ที่ใช้เลขที่อยู่ไอพีของคุณ ได้สร้าง $1 บัญชีแล้วเมื่อ $2 ผ่านมา ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดที่อนุญาตในช่วงเวลาดังกล่าว จึงส่งผลให้ผู้เข้าชมที่ใช้เลขที่อยู่ไอพีนี้ ไม่สามารถสร้างบัญชีได้อีกในขณะนี้