MediaWiki:Acct creation throttle hit/to

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Fakamolemole, kuo ʻosi hoʻo fakatupu ʻa e tohi kau-ki-ai ʻe $1 mei he tuʻasila IP ʻeni. ʻOku ʻikai te ke lava tānaki ki ai he ʻahó ni.