MediaWiki:Acct creation throttle hit/vi

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Ai đó cùng địa chỉ IP với bạn đã mở $1 tài khoản ở đây vào $2 qua. Vì quy định hạn chế số tài khoản mở trên một địa chỉ IP nên bạn hiện không thể mở thêm được nữa dùng địa chỉ IP này.