MediaWiki:Addedwatchtext/hak

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

!!FUZZY!!Hong-mien "$1" yí-kîn pûn kâ-ngi̍p to ngì-ke Kam-sṳ chhîn-tân chûng. Chiông-lòi yû-kôan chhṳ́ hong-mien khi̍p khì-thâ thó-lun-hong ke ngim-hò siû-cháng chiông-voi chhai hong-mien lie̍t-chhut, song-chhiá hàn-voi chhai Chui-khiûn ke kiên-kói chûng ke chhû-thí hìn-sṳt lie̍t-chhut. Kó-yèn ngì heu-lòi sióng chhiùng hong-mien kam-sṳ chhîn-tân chûng chhîn-chhù, hí-khó tiám-kit thô-hòng thiàu-chûng "thìn-chṳ́ kam-sṳ" ke lièn-kiet。