MediaWiki:Addedwatchtext/pag

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

!!FUZZY!!Impila so bolong ya "$1" diad listaan na babantayan mo. Isulat diman so saray ontombok ran idagdag o panagbalo ed sayan bolong san diad bolong na tongtongan. San akasulat ran mapatnag (bolded) ed listaan na saray sampot ran binalo umpian mas maganom ya nanengneng.

No labay mon ekalen may bolong diad listaan na babantayan, tapik mo labat so "ekalen ed babantayan" (unwatch) diad gilig ya bar.