MediaWiki:Addedwatchtext/to

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

!!FUZZY!!Ko e peesi "$1" naʻe tānaki ia ki hoʻo hokohoko leʻo. Ko e ngaahi liliu ʻo e kahaʻu ʻi he pēsí ni mo hono peesi aleá, ʻe ʻoatu ʻi heni mo ʻasi mai ʻi he hokohoko ʻo e ngaahi toki liliu, ʻoku sinolahi ke fanāfotu.

Kapau ʻaho ʻe taha, te ke fietoʻo ʻa e pēsí mei hoʻo hokohoko leʻo, lomiʻi "taʻeleʻo" ʻi he pā tafaʻaki.