MediaWiki:Admanagerzones docu/vi

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Nhập từng số vùng quảng cáo trên dòng riêng của chúng.