MediaWiki:Alllogstext/mai

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Template:अन्तर्जाल क सभटा उपलब्ध वृत्तलेखक संयुक्त दृश्य। अहाँ दृश्यकेँ संकीर्ण करबा लेल वृत्तलेखक एकटा प्रकार चुनि सकै छी, प्रयोक्तानाम (ब्रह्मक्षर-लघ्वक्षर विचारणीय), वा प्रभावित पन्ना (एतौ ब्रह्मक्षर-लघ्वक्षर विचारणीय)।