MediaWiki:Allmessagestext/or

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

ଏଥିରେ ମିଡ଼ିଆଉଇକି ନେମସ୍ପେସରେ ଥିବା ସିଷ୍ଟମ ସନ୍ଦେଶର ଏକ ତାଲିକା ଦିଆଗଲା । ଯଦି ଆପଣ ମୂଳ ଦୟାକରି ମିଡ଼ିଆଉଇକି ଆଞ୍ଚଳିକୀକରଣରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ମିଡ଼ିଆଉଇକି ଆଞ୍ଚଳିକୀକରଣtranslatewiki.net ଦେଖନ୍ତୁ ।