MediaWiki:Allmessagestext/sa

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

मीडियाविकि इत्यनेन नामाकाशेन सह सल्लग्नानां यन्त्रजनीतानां सूचनानाम् आवलिः अत्र अस्ति । कृपया अत्र MediaWiki Localisation, अत्र translatewiki.net if you wish to contribute to the generic MediaWiki localisation. च गच्छतु ।