MediaWiki:Alreadyrolled/hak

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

!!FUZZY!!!!FUZZY!!Mò-fap fî-fu̍k yù $2thó-lun) chin-hàng ke $1 ke chui-heu phiên-si̍p; khì-thâ ngìn yí-kîn phiên-siá fe̍t-he fî-fu̍k liáu ke-hong. Chui-heu phiên-si̍p-chá: $3Thó-lun)。