MediaWiki:Anno en desc/vi

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Phân loại và chú thích bằng tiếng Anh. Lớp này có thể dùng để phân loại các đoạn video hoặc để thêm thông tin chú thích mà không phải là văn bản nói