MediaWiki:Anoneditwarning/din

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Nyïïn: Yin akɛ̈cë ŋaanythïn. IP de tëcieŋdu abë tïc tënë jäŋ ëbɛ̈n të gɛ̈t yïn ke waar käŋ. Të [$1 bɛk yïn ɣöt] tëdɛ̈ [$2 të ciɛk yïn cinakuɛ̈n], ka kä gɔ̈tke ku kä waarke (ku kä kɔ̈k nɔŋ kony ayɛ) aabï ke gät rinëduluuiku.