MediaWiki:Anoneditwarning/dty

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

चेतावनी: तमले प्रवेश अरेको नाइथिन । तमरो आइपि ठेगाना पाना सम्पादन इतिहासमि दर्ता गरिन्या छ र यो सब्बैले हेद्द सक्कान । यदि तमलाईँ [$1 लगईन] वा [$2 नयाँ खाता बनाउन्या] गर्याभण्या तमबठे गरियाको सम्पादन तमरो प्रयोगकर्तानाममि जोडिन्याछ ।