MediaWiki:Anoneditwarning/dv

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

ސަމާލުކަމަށް: ތިޔަ ބޭފުޅާވަނީ ވިކިޕީޑިއާގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ވަދެ ވަޑައި ނުގަނެ. އެހެންކަމުން ތިޔަ އައި.ޕީ އެޑްރެސް މި ސަފްހާގެ ތާރީހުގައި ރެކޯޑު ކުރެވޭނެއެވެ.