MediaWiki:Anoneditwarning/ses

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Yaamar: War mana huru. Borey kul hin ka dii war IP aderesoo nda war na barmay kul tee. Nda war [$1 huru] wala [$2 kontu tee], war barmawey ga hanga war goykaw maaɲoo bande, nda nafaw taney kul. \