MediaWiki:Anoneditwarning/ta

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

எச்சரிக்கை: நீங்கள் புகுபதிகை செய்யவில்லை. நீங்கள் தொகுத்தால் உங்கள் ஐ.பி. முகவரி எல்லோருக்கும் தெரியும்படி இருக்கும். நீங்கள் [$1 புகுபதிகை செய்தாலோ] அல்லது [$2 புதிய கணக்கு உருவாக்கினாலோ], பிற பயன்களோடு நீங்கள் செய்யும் தொகுப்புகள் உங்கள் பயனர் பெயரோடு தொடர்புப்படுத்திக்காட்டப்படும்.