MediaWiki:Anontalkpagetext/dty

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

यो कुरणीकाआनी पन्ना अज्ञात प्रयोगकर्ता खिलाइ हो जैले अइलसम्म खाता बनायेइको आथिन, अथवा जो यै पन्नाऽ उपयोग अद्दैन। तवै हमले उनलाई पछ्याण्णाइ उनरो आइपी (IP) ठेगाना प्रयोग अद्दु पड्ड्या हुन्छ। तसो आइपी (IP) ठेगाना भौत प्रयोगकर्तानओ साजो होइसकन्छ। यदि तम अज्ञात प्रयोगकर्ता हौ रे तमलाई असजी लाग्द्या टिप्पणी अरीयाऽ अनुभव अरन्छऽ भण्याँ भविष्यमी अन्य अज्ञात प्रयोगकर्ताअनसँङ्ङा भ्रमबठेइ बाँच्चाइ कृपया खाता खोलऽ या प्रवेश अरऽ