MediaWiki:Anontalkpagetext/dty

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

यो कुरडी पानो अज्ञात प्रयोगकर्ताको हो जनले अहिलसम्म खाता बनायाकै छैन, अथवा जनले यै पानाको उपयोग गर्दैन।

यस कारण हामीले उनलाई उनरो आइ पी (IP) ठेगानाले चिन्न सकन्छौ। यस्तो आइ पी (IP) ठेगाना धेरै प्रयोगकर्तानको साझा हुनसकन्छ । यदि तमी अज्ञात प्रयोगकर्ता हौ र तमलाई अचाहिँदो टिप्पणी भयाको अनुभव गद्दा छौ भण्या भविष्यमी अन्य अज्ञात प्रयोगकर्तासँगको भ्रमबाट बाँच्न कृपया खाता खोल अथवा प्रवेश गर