MediaWiki:Anontalkpagetext/hak

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

!!FUZZY!!---- Liá-he yit-ke hàn-mò kien-li̍p chong-ho ke ngia̍k-miàng yung-fu ke tui-fa-hong. Só-yî chṳ́-nèn yung IP thi-tiám lòi lâu kí lièn-lo̍k. Ke-IP thi-tiám khó-nèn yù-chhai kí-miàng yung-fu khiung-hióng. Kó-yèn ngì-he yit-miàng ngia̍k-miàng yung-fu ngin-vì pún-hong song ke phìn-lî kiên ngì mò-kôan, chhiáng Chhóng-kien sîn chong-ho fe̍t-chá Tên-ngi̍p khó-yî phit-miên lòi-yì khì-thâ ngia̍k-miàng yung-fu ke fun-lon.