MediaWiki:Anontalkpagetext/mai

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

ई एकटा अनाम प्रयोक्ताक लेल वार्ता पन्ना छी जे अखन धरि अपन खाता नै खोलने छथि, वा जे एकर प्रयोग नै करै छथि।

हमरा सभकेँ तइ लेल अंकीय अनिकेतक प्रयोग हुनका देखार करबा लेल करऽ पडि रहल अछि। ऐ तरहक अनिकेत अनेक प्रयोक्ता द्वारा साझी कएल जा सकैत अछि। जँ अहाँ अनाम प्रयोक्ता छी आ बुझै छी जे बिना मतलबक टिप्पणी अहाँ दिस देल जा रहल अछि, तँ कृपा कऽ एकटा खाता खोली वा सम्प्रवेश जइसँ भविष्यमे आन अनाम प्रयोक्तासँ अहाँक दिक्कत नै हो।