MediaWiki:Api-error-duplicate-archive/ses

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

ti ti tuku tana kaŋ ga bara interneti nungoo ga ka ben nda gundakuna follokaa da, amma an' ka tuusandi.