MediaWiki:Api-error-stashnosuchfilekey/ne

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

फाइलको साँचो जसलाई तपाईं स्ट्यासमा प्रयोगमा ल्याउन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो अस्तित्वमा छैन।