MediaWiki:Api-help-datatypes/he

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

קלט למדיה־ויקי צריך להיות בקידוד UTF-8 מנורמל ב־NFC. מדיה־ויקי יכולה לנסות להמיר קלט אחר, אבל זה עלול לגרום לפעולות מסוימות (כגון עריכות עם בדיקות MD5) להיכשל.

חלק מסוגי הפרמטרים בבקשות API דורשים הסבר נוסף:

בוליאני (boolean)
פרמטרים בוליאניים עובדים כמו תיבות סימון של HTML: אם הפרמטר צוין, בלי קשר לערך שלו, הוא אמת (true). בשביל ערך שקר (false), יש להשמיט את הפרמטר לגמרי.
חותם־זמן (timestamp)
אפשר לכתוב חותמי־זמן במספר תסדירים. תאריך ושעה לפי ISO 8601 הוא הדבר המומלת. כל הזמנים מצוינים ב־ UTC, לא תהיה השפעה לשום אזור זמן שיצוין.
  • תאריך ושעה לפי ISO 8601‏, 2001-01-15T14:56:00Z (לא חובה לכתוב פיסוק ו־Z)
  • תאריך ושעה לפי ISO 8601 עם חלקי שנייה (שלא תהיה להם שום השפעה), 2001-01-15T14:56:00.00001Z (לא חובה לכתוב קווים מפרידים, נקודתיים ו־Z)
  • תסדיר MediaWiki‏, 20010115145600
  • תסדיר מספרי כללי, 2001-01-15 14:56:00 (לאזור זמן אופציונלי של GMT‏, +##, או -## אין השפעה)
  • תסדיר EXIF‏, 2001:01:15 14:56:00
  • תסדיר RFC 2822 (אפשר להשמיט את אזור הזמן), Mon, 15 Jan 2001 14:56:00
  • תסדיר RFC 850 (אפשר להשמיט את אזור הזמן), Monday, 15-Jan-2001 14:56:00
  • תסדיר C ctime‏, Mon Jan 15 14:56:00 2001
  • שניות מאז 1970-01-01T00:00:00Z בתור מספר שלך בין 1 ל־13 (לא כולל 0)
  • המחרוזת now
מפריד ערכים מרובים חלופי
פרמטרים שלוקחים ערכים מרובים בדרך־כלל נשלחים עם הערכים מופרדים באמצעות תו מקל, למשל param=value1|value2 או param=value1%7Cvalue2. אם הערך צריך להכיל את תו המקל, יש להשתמש ב־U+001F (מפריד יחידות) בתור המפריד וגם להוסיף לתחילת הערך U+001F, למשל param=%1Fvalue1%1Fvalue2.