MediaWiki:Apihelp-flow+view-topiclist-param-offset/vi

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Giá trị chệch (dưới dạng dấu thời gian cập nhật đề tài, dạng TS_MW, tức YYYYMMDDHHMMSS), để bắt đầu lấy đề tài; chỉ sử dụng khi sắp xếp theo thứ tự updated