MediaWiki:Apihelp-mobileview-param-prop-withimages/vi

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Thông tin cần lấy:

text
Mã HTML của những đề mục đã chọn.
sections
Thông tin về tất cả các đề mục trong trang.
normalizedtitle
Tựa đề trang được chuẩn hóa.
lastmodified
Dấu thời gian theo chuẩn ISO 8601 cho lần sửa đổi cuối, ví dụ "2014-04-13T22:42:14Z".
lastmodifiedby
Thông tin về thành viên đã có sửa đổi cuối cùng tại trang.
revision
Trả về mã phiên bản hiện tại của trang.
protection
Thông tin về mức độ khóa của trang.
editable
Liệu người dùng hiện tại có thể sửa được trang hay không. Thông số này bao gồm toàn bộ các yếu tố của thành viên đăng nhập, nhưng không bao gồm tình trạng khóa của thành viên vô danh.
languagecount
Số ngôn ngữ của trang.
hasvariants
Trang này có tồn tại trong các biến thể ngôn ngữ khác không.
displaytitle
Tựa đề trang, dạng {{TÊNTRANG}} hoặc tương tự như vậy.
pageprops
Thuộc tính trang.
image
Thông tin về một hình có trong trang.
thumb
Ảnh thu nhỏ của một hình có trong trang.