MediaWiki:Apihelp-mobileview-param-prop/mk

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Кои информации да се добијат:

text
HTML на избрани поднаслови.
sections
Информации за сите поднаслови на страницата.
normalizedtitle
Нормализиран наслов на страницата.
lastmodified
Датум и време во форматот ISO 8601 на најновата измена на страницата (на пр. „2014-04-13T22:42:14Z“).
lastmodifiedby
Информации за корисникот што ја направил најновата измена.
revision
Дај ја назнаката на најновата измена на страницата.
protection
Информации за степенот на заштита.
editable
Дали тековниот корисник може да ја уредува оваа страница. Тука спаѓаат сите чинители за најавени корисници, освен анонимните корисници со забрана за уредување.
languagecount
На колку јазици е достапна страницата.
hasvariants
Дали страницата е достапна на други јазични варијанти.
displaytitle
Испишаниот наслов на страницата со применет {{DISPLAYTITLE}} и сл.
pageprops
Својства на страницата.