MediaWiki:Apihelp-mobileview-param-sections/vi

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Danh sách đề mục (viết bằng số phân tách bằng dấu gạch) cần trả văn bản về. "all" có thể được dùng để trả về toàn bộ. Những khoảng số có dạng "1-4" có nghĩa là hãy lấy các đề mục 1,2,3,4. Các khoảng không có số thứ hai, như "1-" có nghĩa là lấy toàn bộ cho đến cuối. "references" có thể được dùng để chỉ định tất cả các phần có nguồn tham khảo sẽ được trả về.