MediaWiki:Apihelp-query+checkuser-param-request/vi

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Kiểu yêu cầu CheckUser:

userips
Lấy địa chỉ IP của người dùng mục tiêu.
edits
Lấy các thay đổi do địa chỉ hoặc dãy IP mục tiêu thực hiện.
ipusers
Lấy những người dùng theo địa chỉ hoặc dãy IP.