MediaWiki:Apihelp-query+globalallusers-param-prop/fa

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

چه اطلاعاتی را شامل شود:

وضعیت قفل‌شدگی
آیا حساب قفل شده‌است یا نه.
گروه‌ها
فهرست گروه‌های سراسری که کاربر در آن قرار دارد. این گزینه منابع بیشتر از سرور به کار می‌گیرد و ممکن است تعداد نتیجه‌ها از حد مشخص شده کمتر باشد.