MediaWiki:Apihelp-query+proofreadinfo-param-prop/awa

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

कवन परिक्षण जानकारी पावय:

नेम्स्पेस
पन्नन कय अव अनुक्रम नेमस्पेस कय जानकारी
गुणस्तरस्थिती
परिक्षण गुणस्तर स्थिती कय सुची।