MediaWiki:Apisandbox-intro/vi

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Trang này dùng để thử nghiệm với API dịch vụ Web của MediaWiki. Hãy tra cứu tài liệu API để biết chi tiết về cách sử dụng API. Ví dụ: lấy nội dung của Trang Chính. Chọn một tác vụ để xem thêm ví dụ.

Lưu ý rằng, mặc dù đây là một chỗ thử, nhưng các tác vụ của bạn tại trang này có thể thực hiện các thay đổi trên wiki.