MediaWiki:Apisb-main-help-text/ilo

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Ti pagpaatiddog ti ApiSandbox ket naisaad ti daytoy a wiki. Daytoy ket agnayon iti grapikal nga interface tapno makitinnignay iti API ti MediaWiki. Daytoy ket makatulong para kadagiti baro nga agar-aramat, gapu ta mangpalubos mangrepaso ti parikut kadagiti kiddaw ti API nga awan kadagiti ania man nga akinruar a ramit. Kitaen ti Special:ApiSandbox.