MediaWiki:Articleexists/mai

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

ओइ नामक एकटा पन्ना पहिनहियेसँ अछि, वा जे नाम अहाँ चयन केने छी से वांछित नै अछि। कृपा कऽ दोसर नामक चयन करू।