MediaWiki:Articlefeedback-dashboard-bottom/vi

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Lưu ý: Chúng tôi sẽ tiếp tục thử nghiệm những cách chọn lọc bài trong cách bảng điều khiển. Hiện nay các bảng điều khiển bao gồm các bài sau:

  • Các trang được đánh giá cao nhất hoặc thấp nhất: các bài đã được đánh giá 10 lần trở lên trong 24 giờ trước. Trung bình tính tất cả các đánh giá được nhận trong 24 giờ trước.
  • Các điểm thấp gần đây: các bài được đánh giá 70% (2 sao) trở xuống trong thể loại này trong 24 giờ trước. Chỉ tính các bài được đánh giá 10 lần trở lên trong 24 giờ trước.