MediaWiki:Asksqltext/vi

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Sử dụng mẫu ở dưới để viết truy vấn trực tiếp đến cơ sở dữ liệu. Sử dụng dấu nháy đơn ('giống như vầy') để phân cách chuỗi ký tự. Việc làm này thường kéo tải của máy chủ một cách đáng kể, do đó xin hãy dùng chức năng này một cách nhẹ nhàng.