MediaWiki:Autoblockedtext/dty

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

तमरो IP ठेगानामी रोक लगाइयाकोछ किन भण्या यो अर्को प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्याको थ्यो, जैलाई $1ले रोक लगायाका थ्या । रोक लगाउनाको कारण:

$2
  • रोकावट सुरु: $8
  • रोकावट सकिन्या: $6
  • रोकावटको प्रयोजन: $7

तम $1 सित सम्पर्क गर्न सकन्छौ अथवा कुनै प्रबन्धकसँग रोकबारे चर्चा गर्न सकन्छौ ।

ध्यान दिया कि तमले यै प्रयोगकर्ताकी लेखा ई-मेलको प्रयोग तबसम्म गद्द नाइसक्दा जबसम्म तमरो रोजाई दर्ता गद्दाइनौ वा यो ई-मेलको प्रयोगमी रोक लगाइयाको हुँदैन ।

तमरो वर्तमान IP ठेगाना हो- $3, अनि रोक लगाइयाको ID हो- #$5. कृपया कुनै बेला सोधनी गद्दु पड्या उपर्युक्त विवरण दर्शाया ।