MediaWiki:Autoblockedtext/tk

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

IP adresiňiz awtomatik ýagdaýda blokirlendi, çünki $1 tarapyndan blokirlenen başga bir ulanyjy ony ulanypdyr. Görkezilen sebäp şu:

$2
  • Blokirlemäniň başlangyjy: $8
  • Blokirlemäniň ahyry: $6
  • Blokirleme möhleti: $7

Blokirleme barada pikir alyşmak üçin $1 ýa-da başga bir administrator bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Bellik: Ulanyjy ileri tutmalaryňyza dogry bir e-poçta adresini bellige aldyrmadyk bolsaňyz, "Ulanyja e-poçta iber" amalyndan peýdalanyp bilmersiňiz, ony ulanmaklygyňyz bolsa blokirlenmändir.

Häzirki IP adresiňiz $3, blokirleme belgiňiz bolsa #$5. Ýokaryda görkezilen ähli jikme-jiklikleri ähli ýüztutmalaryňyza girizmegiňizi haýyş edýäris.