MediaWiki:Autoblocker/as

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

!!FUZZY!!আপোনাক স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে অৱৰোধ কৰা হৈছে কাৰণ আপোনাৰ আই.পি. ঠিকনাটো শেহতীয়াকৈ "$1"য়ে ব্যৱহাৰ কৰিছে । $1ৰ অৱৰোধৰ কাৰণ: "$2"