MediaWiki:Autocreatecategorypages-stub/kn

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

ಇದು ಒಂದು ವರ್ಗಪುಟ. ಇದು "$1"ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲಾ ಪುಟ ಹಾಗೂ "$1"ಪುಟದ ಉಪಪುಟಗಳು ಅಸ್ವಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.