MediaWiki:Babel-autocreate-abort/anp

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

आपनॆ द्वारा इंगित सदस्यनाम Babel श्रेणी स्व-निर्माण लेली उपयोग मॆ छै आरू निबंधित नै करलॊ जाबॆ सकॆ छै.