MediaWiki:Babel-desc/ne

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

#babel पार्सर क्रिया जोड़छ जसले स्वतः प्रयोगकर्ता बाकस बेबल कलमको निर्माणमा अनुकूलित ढाँचालाई योग्यतापूर्वक संलग्न गर्ने अनुमति दिन्छ।