MediaWiki:Bad image list/ch

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Estague' i plantiyas:

I manmana'lista na attikulu siha ha' (i liña siha yan * gi sanme'na) para u konsidera. Nesesario ha' na'chetton i fine'nena na liña yan un atkibu båba. Ti mantattiyi i areklo ni sigienten ina'chetton siha gi mismo liña, i.e. i påhina siha ni masedi mamo'lu atkibu gi halom i liña.