MediaWiki:Bad image list/fa

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

اطلاعات را باید اینگونه وارد کنید:

فقط موارد درون فهرست (سطرهایی که با * شروع می‌شوند) در نظر گرفته می‌شوند. نخستین پیوند هر سطر باید پیوندی به یک پروندهٔ معیوب باشد. پیوندهایی بعدی در همان سطر استثنا در نظر گرفته می‌شوند.