MediaWiki:Bad image list/nso

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Format e ka mokgwa wo o latelago:

Ke fela tšeo dilego lenano (methalo ya go thoma ka *) yeo e dumeletšwego. Hlomaganyo ya mathomo mothalong e swanetše go hlomaganya le seswantšho sa go senyega. Dihlomaganyo tše dilatelago mothalong o tee di tšewa bjalo ka maarogi, ka mantšwe a mangwe, matlakala a we seswantšsho se ka bago gona mothalong.