MediaWiki:Createaccount-text/dty

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

कसैले तमरो इमेल ठेगानालाई translatewiki.net ($4) मी "$2" नामको खाता बनायाको छ, जैको पासवर्ड "$3" छ । अब तमी तुरुन्त लगइन गरिबर आफ्नो पासवर्डशब्द परिवर्तन गर । यदी यो खाता गल्तिले खोलियाको रहेछ भण्या तम यै सन्देशलाई बेवास्ता गद्द सक्द्याहौ ।