MediaWiki:Createacct-another-realname-tip/or

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

ପ୍ରକୃତ ନାମ ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।