MediaWiki:Createbox-exists/ta

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

மன்னிக்கவும், "MediaWiki:Createbox-exists/ta" ஏற்கனவே உள்ளது.

இந்தப் பக்கத்தை உருவாக்க இயலாது, ஆனால் நீங்கள் இதை தொகுக்கலாம், [1], அல்லது கீழேயுள்ள பெட்டியைப் பயன்படுத்தி வேறு பக்கத்தை உருவாக்கத் தேர்ந்த்தேடுக்கவும்.

<createbox>break=no</createbox>