MediaWiki:Createsigndoc-head/tl

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Gamitin ang pormularyong ito upang makalikha ng isang pahinang 'Lagdaan ang pahina' (lumagda sa pahina) para sa ibinigay na pahina, upang magkaroon ng kakayahan ang mga tagagamit na malagdaan ito. Pakitukoy ang pangalan ng pahina kung saan mo ibig paganahin/paandarin ang paglagda sa paraang dihital, kung anong pangkat ng tagagamit ang dapat pahintulutang lagdaan ito, kung anong mga hanay ang nais mong matanaw ng mga tagagamit at kung alin ang maaaring wala o hindi talaga kailangang mayroon, isang pinakamababang gulang/edad na dapat mayroon ang mga tagagamit upang makalagda sa kasulatan/dokumento (walang pinakamababa kapag hindi isinali/nakaligtaan); at isang maiksing teksto ng pagpapakilala/pambungad na naglalarawan sa kasulatan/dokumento at nagbibigay ng mga pagtuturo/panuto sa mga tagagamit.

Sa pangkasalukuyan, walang kaparaanan upang mabura o mabago pa ang mga kasulatang may lagda na makaraang malikha/likhain sila na hindi tuwirang pinupuntahan ang kalipunan ng dato. Bilang karagdagan, ang teksto ng pahinang nakalitaw/ipinapakita sa pahina ng lagda ay ang pangkasalukuyang teksto ng pahina, sa kabila ng lahat ng mga pagbabagong ginawa rito makalipas mula sa araw na ito. Pakitiyak lamang ng lubusan na ang kasulatan/dokumento ay nasa isang punto/panahon ng katatagan para sa paglalagda. Pakitiyak lamang din na tinukoy/tutukuyin mo ang lahat ng mga kahanayan ayon sa talagang nararapat/naaangkop para sa kanila, bago ipadala/ipasa ang pormularyong ito.