MediaWiki:Ct horizontal tip/vi

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Chèn dòng kẻ ngang (không nên lạm dụng)